Phòng Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế

30/04/2021

Ban lãnh đạo Trung tâm:

1. Trưởng Trung tâm: PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

2. Phó Trưởng Trung tâm: PGS.TS. Huỳnh Quang Huy

Nhân sự:

1. ThS.BS.CK2 Diệp Thắng

2. ThS. Huỳnh Phan Thanh Phương

3. TS.BS. Bùi Đặng Minh Trí

4. ThS. Nguyễn Ngọc Hà

5. CN Vũ Thị Yến

6. ThS.BS. Hồ Sĩ Dũng

Top